Da. Zbog COVID-19 i drugih varijabli isporuke, može doći do kašnjenja s ispunjenjem narudžbe. Nastojimo isporučiti u predviđenim rokovima isporuke. Nažalost, trenutno ne možemo garantirati ili dostaviti tačne datume isporuke.

Ako već imate broj za praćenje, možete pratiti detalje isporuke ovdje.

Korisnička podrška

+ 1 (800) 571-7765

Pošalji poruku

help@watchrapport.com